اعضای هیات علمی دانشکده

گروه مهندسی عمران:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ فرهاد عذباشی مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ عاطفه نوحه‌گو مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ علیرضا دهقان بنادکی مربی  
۴ آرش غلامی مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ علی عطار زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ بابک فرجاد مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ محسن دادرس مربی  

گروه مهندسی کامپیوتر:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ محمد شایسته مربی  
۲ هدایت‌اله دلاکی مربی  
۳ بهارک احمدی‌پور مربی  
۴ صفورا ذاکری مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ سمیه لطفی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی برق:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ مهران رشیدی مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ محمد احمدی مربی  
۳ سیدمهدی حسینی دستک مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ علی تجویدی استادیار  
۵ امین کریمی‌زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ فرهاد محمودی مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ پیمان منصور حسینی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی معماری:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ شهریار مشیری استادیار  
۲ فرخ ایرانمنش مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ فاطمه موسوی مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ هوبه تحویلداری مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ زینب یوسفی‌زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ زینب علی یاس مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی مواد:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ احسان رحمانی مهر مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ احسان شفیعی لیراوی نژاد مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی صنایع:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ شهلا پاسلار استادیار