اسامی مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

اسامی مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی  کارشناسی ارشد دکترا
۱ مهندسی عمران دکتر عاطفه نوگو مهندسی سازه :دکتر غلامحسین بیگی پور
مهندسی و مدیریت منابع آب :دکتر غلامحسین بیگی پور
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی :دکتر غلامحسین بیگی پور
دکتر غلامحسین بیگیپور
۲ مهندسی معماری دکتر فاطمه علی یاس دکتر زینب یوسفی زاده -
۳ مهندسی برق دکتر سیدمهدی حسینی دکتر علی تجویدی -
۴ مهندسی متالوژی و مواد دکتر سیدمهدی حسینی مواد - جوشکاری: دکتر شفیعی -
۵ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دکتر سیدمهدی حسینی - -
۶ مهندسی کامپیوتر مهندس هدایت الله دلاکی دکتر سمیه لطفی -
۷ مهندسی صنایع - دکتر شهلا پاسلار -